P0210
P0210

Flödesmätare P0210
0.5 till 8 l/min

.

P0213

Flödesmätare P0213
3.0 till 15 l/min

Rätt dosering

För att kunna dosera rätt mängd per ton grönmassa eller per ton
foderspannmål behövs doseringstabell, våg och en flödesmätare.
Saknas flödesmätare kan den ersättas med en klocka och ett
enlitersmått.

Ensilage
Börja med att uppskatta mängden grönmassa i vagnen (till exempel
5 ton) eller rundbalen (till exempel 600 kg). Uppskatta därefter den
effektiva tiden för att samla upp grönmassan i vagnen (till exempel
10 min) och i rundbalen (till exempel 2 min). Tag reda på vad
doseringstabellen anger i liter ensileringsmedel per ton grönmassa
och ts-halt. ( till exempel 4 liter per ton). För att kunna ställa in
flödesmätaren rätt, följ räkneformeln nedan.
 

P0214

Flödesmätning P0214

Vikten  x  liter per ton

Formel:

= liter / minut

Tiden i minuter

5 ton  x  4 liter

Exempel:

= 2 liter / minut

10 minuter

Spannmålskonservering
Följ samma räkneformel som ovan men byt ut doseringstabellen till
den som avser foderspannmål.

P0215

Flödesmätning P0215