.

Munstyckenas placering

Exacthackar och stationära hackar

Till munstycket ingår en munstyckshållare (P0305) som svetsas på fläktröret. Borra
därefter ett hål (12 mm) rakt igenom munstyckshållare och fläktröret. Felmomterade
munstycken kan ge upphov till att grönmassan blir obehandlad.

Svetsa P0305 Borra igenom P0305 Montera munstycke
Hack munstyckeplacering

Om bredden på fläktröret är
mer än 30 centimeter
rekommenderas två
munstycken TK5.

Exakthackar och stationära hackar kan ha olika rotationsriktningar på fläkthjulet.
Munstyckenas placering och antal har därför betydelse för att få en jämn inblandning.
Ett tips är att montera munstycket i nära anslutning till eller vid fläkthjulet med spridning
i samma riktning som grönmassan.

Hackars rotationsriktning

OBS! Tänk på att montera munstycket rätt i förhållande till rotationsritningen.

Fyrkants- och rundbalspress

På maskiner som saknar fläktrör, till exempel storbalspressar
rekommenderas minst två spegelspridarmunstycken / punktstrålemunstycke .

Munstycke monterat på en U-klamma

Spannmålsskruv / kross

Antalet spaltspridarmunstycken (P0310) och dess
placering på transportskruven är viktig. En ojämn
inblandning och/eller för liten dosering kan ge ett
negativt konserveringsresultat. Transportskruvens
längd bör vara minst tre meter från munstyckenas
placering till utloppet. Minst två munstycke
rekommenderas alltid. Är transportskruven fem tum i
diameter (= kapacitet mer än 10 ton/tim) eller större
rekommenderas minst 3 munstycken.

Spannmålsskruv

Transportskruv för spannmål