.

CLIPTON pumparna (P0160/P1500) är
anpassade för både konservering och
ensilering av fuktigt foderspannmål samt
foderärtor/foderbönor. För stationärt bruk kan
pumparna kompletteras med en
spannmålsautomatik (380V) eller ett
nätaggregat (230 V) som båda kan
transformera om spänningen till 12 V DC.

Spannmålsautomatik

Spannmålsautomatiken (P0205 / P0205-1) är
dessutom utrustad med en flödesmätare och två
givare. På flödesmätaren är den ena givaren fäst
och har som uppgift att övervaka pumpens flöde i
liter per minut. På transportskruvens (380 V)
nedre del vid tråget fästes den andra givaren för att
indikera om det finns foderspannmål till
transportskruven. När någon av givarna indikerar
en avvikelse kommer både pumpen och
transportskruven att stanna automatiskt. om
transportskruvens effektbehov är mer än 5,5 kW /
7,5kW måste detta kompletteras med en Y/D
start (P0206 /P0206-1). Denna monteras inne i
spannmålsautomatiken.

Följ preparat tillverkarens rekommendationer och doseringstabeller.