P0210_fmt
P0210

Flottørmåler P0210
0.5 to 8 l/min

.

P0213

Flottørmåler P0213
3.0 to 15 L/min

Rett dosering

For å kunne dosere riktig mengde per tonn grønnmasse eller per
tonn fòrkorn trengs doseringstabell, vekt og en flottørmåler. Hvis
flottørmåleren ikke finnes, kan den erstattes med en klokke og et
litermål.

Ensilage
Begynn med å finn mengden grønnmasse i vognen (for eksempel
5 tonn) eller rundballen (for eksempel 600 kg). Finn deretter den
effektive tiden du trenger for å samle opp grønnmassen i vognen
(for eksempel 10 min) og i rundballen (for eksempel 2 min). Finn
deretter ut hva doseringstabellen angir i liter ensileringsmiddel per
tonn grønnmasse og ts-innhold. (for eksempel 4 liter per tonn).
Følg regneformelen nedenfor for å stille inn flottørmåleren riktig.

Formel:

Eksempel:

Vekten x liter per tonn

= liter/minutt

Tiden i minutter

5 tonn  x  4 liter

= 2 liter/minutt

10 minutter

Kornkonservering
Følg den samme regneformelen som ovenfor, men bytt ut
doseringstabellen til den som gjelder fòrkorn.

Strømningsmåling P0214

Gjenomstrømnings-
måling P0214

Strømningsmåling P0215

Gjenomstrømnings-
måling P0215