.

Cliptonpumpene (P0160-NO / P1500-NO) er
tilpasset for både konservering og ensilering
av fuktig fòrkorn samt fôrerter/fôrbønner. For
stasjonært bruk kan pumpene kompletteres
med kornautomatikk (380 V) eller et nett-
aggregat (230 V) som begge kan omforme
spenningen til 12 V DC.

Kornautomatikk (P0205-NO / P0205-NO-1) er
dessuten utstyrt med flottørmåler og to følere. På
flottørmåleren er den ene føleren fast. Dens
oppgave er å overvåke pumpeflyten i liter per
minutt. På transportskruens (380 V) nedre del ved
trauet festes den andre føleren for å indikere om
det finnes fòrkorn til transportskruen. Når én av
følerne indikerer et avvik, vil både pumpen og
transportskruen automatisk stanses. Hvis
transportskruens effektbehov er mer enn 5,5 kW /
7,5 kW, må dette kompletteres med en Y/D-start
(P0206-NO / P0205-NO-1). Denne monteres inne
i kornautomatikken.

Følg produsentens anbefalinger og doseringstabeller.