.

Munnstykkenes plassering

Finsnittere og stasjonære vifter

Til munnstykkene inngår en munnstykkeholder (P0305) som sveises på vifterøret. Bor
deretter et hull (12 mm) rett gjennom munnstykkeholderen og vifterøret. Feilmonterte
munnstykker kan føre til at grønnmassen ikke blir behandlet.

Hvis bredden på vifterøret
er mer enn 30 centimeter,
anbefales to munnstykker TK 5.

Finsnittere og stasjonære vifter kan ha ulike rostasjonsretninger på viftehjulet.
Munnstykkenes plassering og antall har derfor stor betydning for å få jevn blanding. Ett
tips er å montere munnstykket nær eller ved viftehjulet med spredning i samme retning
som grønnmassen.

OBS! Tenk på å montere munnstykket riktig i forhold til rotasjonsretningen.

Firkant- og rundballpresse

På maskiner uten vifterør, for eksempel rundballpresser, anbefales
minst to speilspredermunnstykker
/ punktstrålemunnstykke .

Kornskruer / krossere

Antallet spredermunnstykker (P0310) og disses
plassering på transportskruen er viktig. Ujevn
innblanding og/eller for liten dosering kan gi negativt
konserveringsresultat. Transportskruens lengde bør
være minst tre meter fra munnstykkenes plassering
til utløpet. Minst to munnstykker anbefales alltid.
Hvis transportskruen er fem tommer i diameter
(=kapasitet over 10 tonn/time) eller større, anbefales
minst tre munnstykker.

Transportskrue til korn