Lett å montere - uansett maskin

B4_5_1_NO1

Regulering

Fløde

Kontroll

Applicering

Regulering Fløde
Kontroll Applicering

(Art. nr.) i parantes       *= tilbehør

.