.

P0332-NO

Styreenhet
P0332-NO

Summertone_fmt
P0332-NO med P0214

Styreenhet P0332-NO med
berøringsskjerm P0214 (inkludert
ultralydsmåler for mengde,ingen
bevegelige deler)

Styreenheten

CE-merket

Pumpen er testet og CE-merket. Styreenheten og annet elektrisk
utstyr følger normene for EMC.

Varselindikatorer

34089

Et lys- og lydsignal varsler alltid hvis pumpen går uten
væske (tomgang). Dette kombineres med at pumpen
samtidig jobber på maksimalt turtall frem til både pumpen
og trykkslangen igjen er helt fyllte med ny væske.

34089

Hvis trykket overstiger 4 Bar, for eksempel ved for små
munnstykker eller hvis en trykkslange brettes, vil
pumpen automatisk stanse, og begge varselsignaler
(lys og lyd) vil slås på.

34089

Hvis det oppstår spenningsfall eller andre elektriske feil,
vil den grønne lampen blinke eller slukne.

P0332-NO med P0202

Styreenhet P0332-NO med
montert tilbehør P0202 for
automatisk Start/Stopp

Berøringsskjerm P0214/P0215

Meny for teller (i liter)

Med berøringsskjerm
P0214/P0215 kan du styre
en vanlig styreenhet. Når du
stiller inn antall liter på
berøringsskjermen, vil en
føler sørge for at den
innstilte mengden oppnås.
Det medfølger tre tellere
som kan startes og stoppes
individuelt, samt en teller for
totalen.

P0332-NO med P0215

Styreenhet P0332-NO med
berøringsskjerm P0215 (inkludert
turbinmåler for mengde)

Meny for teller (i liter)