.

Clipton-pumput (P0160-FI/P1500-FI) on
suunniteltusäilöntä, tuorerehun lisäaineiden
sekä rehuherneiden ja -papujen annosteluun.
Kiinteässä käytössä pumppuihin voidaan
asentaa vilja-automatiikka (380 V) tai
verkkolaturi (230 V), jotka voivat muuntaa
jännitteen 12 V DC:ksi.

Lisäksi vilja-automatiikassa (P0205-FI/P0205-FI-1)
on virtausmittari ja kaksi anturia. Toinen
virtausmittarin antureista on kiinteä, ja sen tehtävä
on valvoa pumpun virtausta litroina minuutissa.
Toinen anturi kiinnitetään kuljetusruuvin (380 V)
alaosaan kaukalon viereen. Se ilmaisee, onko
kuljetusruuviin menossa rehuviljaa. Jos
jompikumpi antureista ilmaisee poikkeavuutta,
sekä pumppu että kuljetusruuvi pysähtyvät
automaattisesti. Jos kuljetusruuvin tehontarve on
yli 5,5 kW/7,5kW , se täytyy varustaa
Y/D-käynnistyksellä (P0206/P0206-1).
Se asennetaan vilja-automatiikkaan.

Noudata valmistajan suosituksia ja annostelutaulukoita.