.

P0332

Styrenhet
P0332

Summertone_fmt
P0332 med P0214

Styrenhet P0332 med monterat tillbehör
Pekskärm P0214 (ingår ultraljudgivare för
flöde, inga rörliga delar)

Styrenheten

CE-märkt

Pumpen är testad och CE-märkt. Styrenheten och övrig elektrisk
utrustning följer EMC-normerna.

Varningsindikeringar

34089

En ljus- och ljudsignal varnar alltid om pumpen går utan
vätska (tomgång). Detta kombineras med att pumpen
samtidigt arbetar på maximalt varvtal fram till dess både
pump och tryckslang åter är helt fyllda med ny vätska.

34089

Om trycket överskrider 4 Bar, till exempel vid för små
munstycken eller om en tryckslang viks, stannar pumpen
automatiskt med båda varningssignalerna (ljus och ljud)
påslagna.

34089

Om det uppstår spänningsfall eller annat elektriskt fel
blinkar eller slocknar den gröna tillslagslampan
.

P0332 med P0202

Styrenhet P0332 med monterat
tillbehör P0202 för automatisk
Start/Stopp

Pekskärm P0214/P0215

Pekskärm P0214/P0215

Meny för räknare (i liter)

Med tillbehör Pekskärm
P0214/P0215 så tar man
kontroll över standard
styrenhet. När man ställer
in antal liter på pekskärmen
så läser en givare av att
inställd mängd uppnås. Det
ingår 3 stycken räknare
som går att starta o stoppa
var för sig samt en räknare
för totalen.

P0332 med P0215

Styrenhet P0332 med monterat
tillbehör Pekskärm P0215
(ingår turbingivare för flöde)

Meny för räknare (i liter)